Download Microsoft .NET Framework Version 4.5.2

Sản phẩm của Microsoft Corporation –  Phần mềm miễn phí

     Microsoft .NET Framework là một thành phần rất cần thiết để chạy nhiều ứng dụng hiện nay, vì vậy bạn thực sự nên cài đặt nó trên hệ thống của mình. Phiên bản Microsoft .NET Framework Version 4.5.2 là một bản cập nhật, tổng hợp của .NET Framework 4, .NET Framework 4.5 và .NET Framework 4.5.1. Bên cạnh đó, nó cũng chạy song song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản trước như 2.0; 1.1;…

Thông số kỹ thuật

Tiêu đề: .NET Framework Version 4.5.2
Filename: NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
Kích thước tập tin: 66.76MB (69,999,448 bytes)
Yêu cầu hệ thống: Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows Server 2008 SP2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Vista SP2.
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
Giấy phép: Phần mềm miễn phí
Ngày thêm vào: 7 tháng 5 năm 2014
Tác giả: Microsoft Corporation
Trang chủ: msdn.microsoft.com/hi-in/netframework/aa569263.aspx

Những cải tiến chính ở driver Microsoft .NET Framework Version 4.5.2

– Mở rộng quy mô bất thường xảy ra với một số ứng dụng Windows Forms.

– Sửa một số lỗi nhỏ khi biên dịch.

– SqlClient có thể gửi số thứ tự trong 4.5.2 .NET Framework.

– Nhiều cải tiến và sửa lỗi khác

Mô tả

.NET Framework là một nền tảng thực thi ứng dụng bao gồm 2 phần chính là máy ảo Common Language Runtime (CLR) và tập hợp các thư viện lập trình lớn (như thư viện lập trình giao diện, thư viện truy cập dữ liệu, thư viện mã hóa, kết nối cơ sở dữ liệu, truyền thông mạng, ứng dụng web, giải thuật và nhiều thứ khác).

.NET Framework được tạo ra bởi Microsoft với mục đích cung cấp cho các nhà phát triển môi trường tuyệt vời giúp xây dựng, triển khai ứng dụng dành cho hệ điều hành Windows. .NET Framework là driver rất cần thiết nếu bạn thường xuyên chơi game hay sử dụng nhiều phần mềm nói chung.

Phiên bản Microsoft .NET Framework Version 4.5.2 là một bản cập nhật, nâng cấp của .NET Framework 4, .NET Framework 4.5 và .NET Framework 4.5.1. Bên cạnh đó, nó cũng chạy song song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản trước như 2.0; 1.1;…

Trong đó, driver Microsoft .NET Framework Version 4.0 bao gồm những thay đổi

– Nhiều cải tiến trong Common Language Runtime (CLR) và thư viện dữ liêu lớp Base Class Library (BCL).

– Nhiều cải tiến trong ADO.NET

– Nhiều cải tiến ở ASP.NET

– Những cải tiến trong Windows Presentation Foundation

– Cải tiến cho Windows Workflow Foundation và Windows Communication Foundation

Driver Microsoft .NET Framework Version 4.5.1 bao gồm những thay đổi

– Sửa lỗi chương trình bị sụp đổ – crash và “AccessViolationException” khi bạn sử dụng System.Data.SqlClient sau khi đã cài đặt Visual Studio 2013 hoặc .NET Framework 4.5.1

– Tự động thực thi code C #

– Sửa lỗi không thể mở hoặc tạo ra các tập tin JavaScript hoặc dự án C ++ trong Visual Studio 2012 sau khi cài đặt .NET Framework 4.5.1

Bình luận - Comment

Địa chỉ Email của bạn sẽ được ẩn đi. Các trường bắt buộc được đánh dấu: *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>