Chỉnh sửa ảnh

Phần mềm xem ảnh XnView 2.25

XnView logo

Sản phẩm của XnView.com – 4.65MB (Phần mềm miễn phí)      Với giao diện hỗ trợ làm việc cùng nhiều tab, ứng dụng đơn giản này cho phép bạn mở một loạt hình ảnh bất kể chúng có định dạng thế nào, cũng như chuyển đổi và ...

Đọc thêm »