Ảnh/ image

Phần mềm xem ảnh FastStone Image Viewer 5.3

fastStone image Viewer logo

Sản phẩm của FastStone – 5.54MB (Phần mềm miễn phí)      Ứng dụng đơn giản, cung cấp cho người dùng phương pháp tiện lợi để quản lý, chỉnh sửa và chuyển đổi hình ảnh mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất chung của ...

Đọc thêm »

Phần mềm xem ảnh XnView 2.25

XnView logo

Sản phẩm của XnView.com – 4.65MB (Phần mềm miễn phí)      Với giao diện hỗ trợ làm việc cùng nhiều tab, ứng dụng đơn giản này cho phép bạn mở một loạt hình ảnh bất kể chúng có định dạng thế nào, cũng như chuyển đổi và ...

Đọc thêm »

Download phần mềm xem ảnh IrfanView 4.38

irfanview logo

Sản phẩm của lập trình viên Irfan Skiljan – 1.81MB (Phần mềm miễn phí)      IrfanView là một trong những chương trình hỗ trợ xem ảnh lâu đời nhất, được giới thiệu tới người sử dụng lần đầu tiên vào năm 1996 và cho ...

Đọc thêm »